Якість медичної допомоги і безпека пацієнтів

Головне покликання системи охорони здоров’я — забезпечити справедливий і рівний доступ до лікувальної та профілактичної допомоги в умовах, що гарантують її якість. Першим і важливим аспектом якості медичної допомоги є її безпека.

Стаття відкрита для передплатників