Чек-ліст готовності закладу до спалахів, пандемій або до будь-яких інших надзвичайних ситуацій

Заклади охорони здоров’я відіграють важливу роль у системі охорони здоров’я, що реалізується шляхом надання необхідної медичної допомоги населенню, особливо в надзвичайних ситуаціях. Довготривалі та комбіновані (змішані) спалахи можуть призвести до прогресуючого розповсюдження хвороб із швидко зростаючим попитом на медичні послуги, що потенційно може виснажити можливості ЗОЗ і системи охорони здоров’я в цілому. З метою підвищення готовності ЗОЗ до спалахів, пандемій або до будь-яких інших надзвичайних ситуацій чи стихійних лих, керівникам ЗОЗ слід забезпечити розробку та прийняття планів дій. Цей документ — це контрольний список головних дій, які необхідно вжити в контексті безперервного процесу підготовки до надзвичайних подій у ЗОЗ.

Стаття відкрита для передплатників