Взаємодія кадрової служби та служби охорони праці у закладі охорони здоров’я

Кадрова служба та служба охорони праці у закладі охорони здоров’я (далі — заклад) у своїй діяльності мають багато «точок дотику», оскільки одна з основних функцій кадрової служби — забезпечення дотримання у закладі норм Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), а відповідні норми з охорони праці, забезпечення дотримання яких є основною функцією служби охорони праці, серед іншого, передбачені у спеціальній главі ХІ «Охорона праці» КЗпП.
Тому в деяких керівників закладу може виникнути питання, а чи можливо, наприклад, для оптимізації чисельності персоналу закладу покласти окремі функції служби охорони праці на кадрову службу або навпаки?

Стаття відкрита для передплатників