Щодо пожежної безпеки при використанні кисню

Загальновідомо, що такий найбільш розповсюджений хімічний елемент, як кисень, широко використовується в медичній галузі. Зараз, в період боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, потреби закладів охорони здоров’я в цьому життєво важливому газі значно зросли. Відповідно, значно зросла й небезпека під час транспортування, зберігання та використання такого вкрай небезпечного, але необхідного газу, як кисень.

Розглянемо пов’язану з киснем небезпеку виникнення пожежі. Адже кисень має головне значення в процесі горіння, і температура горіння, як один із небезпечних факторів пожежі, залежить від його концентрації в зоні горіння.

На жаль, Правила пожежної безпеки в Україні, що затверджені наказом МВС України від 30 грудня 2014 р. № 1417 та зареєстровані в Мін’юсті України 5 березня 2015 р. за № 252/26697, не розкривають повний спектр тих профілактичних заходів, які повинні бути спрямовані на уникнення пожеж при використанні як самого кисню, так і експлуатації кисневого обладнання. Незважаючи на те, що галузеві правила пожежної безпеки для системи охорони здоров’я фактично «заборонені» ще у 1995 році Міністерством внутрішніх справ України, ми все ж таки можемо визначити ті необхідні заходи, які спрямовані на забезпечення пожежної безпеки лікарень, де використовують кисень.

Так, подача кисню повинна проводитися централізовано. Балони з киснем слід встановлювати (не більше 10 шт. ємністю 40 л кожен) у спеціальних вогнетривких шафах поза будівлею в простінках на відстані не менше 4 м від віконних і дверних прорізів по горизонталі та вертикалі або в одноповерхових прибудовах із негорючих матеріалів. В разі зберігання кисню в кількості понад 10 балонів ємністю 40 л кожен центральний пункт зберігання і розподілу кисню слід розміщувати в окремій будівлі зі стінами з негорючих матеріалів без віконних прорізів із покриттям, що легко скидається, і на відстані не менше 25 м від будівель і споруд. Балони з киснем слід встановлювати на відстані щонайменше 1 м від опалювальних приладів.

За відсутності централізованого постачання кисню порядок користування кисневими подушками визначається наказом (розпорядженням) адміністрації лікувально-профілактичного закладу.

Увага!

Забороняється наземне прокладання киснепроводів по стінах будівель навіть III ступеня вогнестійкості, по території складів із легкозаймистими та горючими рідинами, а також через будівлі та споруди, які не пов’язані зі споживанням кисню (ступінь вогнестійкості будівлі визначається за ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», які затверджені наказом Мінрегіону України від 31 жовтня 2016 р. № 287). Забороняється здійснювати подачу кисню за допомогою гумових і пластикових трубок, а також трубопроводами, що мають нещільності в з’єднаннях. Як для внутрішньої, так і зовнішньої прокладки повинні застосовуватися мідні труби.

Киснепровід всередині будівлі повинен прокладатися відкрито по стінах на 0,3–0,5 м нижче від стелі. У місцях, де можливі механічні пошкодження, повинен бути передбачений захист трубопроводу.

Відстань між киснепроводами й електричними проводами та кабелями повинна бути не менше 0,3 м, при зовнішній прокладці — не менше 1 м.

Заборонено прокладання киснепроводу в тунелях і підвальних приміщеннях усередині несучих та огороджувальних конструкцій приміщень і будівель, а також через вентиляційні канали, технічні, побутові та господарські приміщення.

Трубопроводи кисню, що проходять через стіни і перекриття, повинні прокладатися в гільзах із труб більшого діаметру з наступним закладенням отворів негорючим матеріалом.

Ділянки трубопроводів у місцях проходження через стіни та перекриття не повинні мати стиків. Трубопроводи кріплять за допомогою скоб. Магістралі трубопроводів повинні бути пофарбовані у блакитний колір.

Перед здачею установок централізованої подачі кисню в експлуатацію доцільно проводити перевірку на знежирення деталей і вузлів, а також опресовування системи киснепроводу фахівцями зі складанням акта про перевірку.

Увага!

Прокладання трубопроводів для транспортування кисню через сходові клітки (шлях евакуації людей) не допускається. Забороняється розміщувати балони в місцях, які освітлені прямим сонячним промінням!

Використані балони слід зберігати окремо від заповнених.

Всі медичні газові трубопроводи повинні бути заземлені у точці введення у будівлю або у газових сховищах.

Кисневі подушки слід заправляти у відокремленому приміщенні. Заправлені подушки повинні зберігатися на стелажах, які встановлені не ближче ніж 1 м від опалювальних приладів. Розміщення горючих речовин і матеріалів у цих приміщеннях заборонено!

Правилами пожежної безпеки в Україні допускається зберігати в аптеках не більше двох 40-літрових балонів із киснем, які повинні бути розміщені у вертикальному положенні у спеціальних пристроях і надійно закріплені.

Увага!

Зберігання в одному приміщенні кисневих балонів і балонів із горючими газами, а також карбіду кальцію, фарб, мастил та жирів забороняється. Під час зберігання і транспортування балонів із киснем не можна допускати потрапляння на них жиру і торкання арматури до промаслених матеріалів. Під час перекочування вручну балонів із киснем заборонено братися за вентилі. Балони, у яких виявлене витікання газу, необхідно негайно прибирати зі складу в безпечне місце.

Слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1215 «Про деякі питання введення в обіг кисневих балонів» внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 536 «Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском».

При цьому було встановлено, що до 31 січня 2021 р. введення в обіг кисневих балонів, які необхідні для здійснення заходів, що спрямовані на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дозволяється:

  • якщо вони відповідають вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту;
  • або за наявності повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг кисневих балонів, щодо яких не виконані вимоги, затвердженого цією постановою Технічного регламенту, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.

Дія затвердженого цією постановою Технічного регламенту не поширюється на кисневі балони, на які Державною службою з питань праці видано зазначене повідомлення.

Для кожного приміщення, де зберігаються балони з киснем, експлуатується обладнання для використання кисню також повинна бути розроблена та затверджена керівником медичного закладу або уповноваженою ним посадовою особою інструкція про заходи пожежної безпеки.