Роз’яснення МОЗ України, яких посад медпрацівників стосуватиметься підвищення базової заробітної плати

28 січня 2022 року Міністерство охорони здоров’я України дало офіційне роз’яснення, яких посад медпрацівників стосуватиметься підвищення базової заробітної плати.

Відповідно до другого абзацу першого підпункту пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників у закладах охорони здоров’я» розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік:

  • на рівні не менше 20 000 гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я.

Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 лютого 2021 року № 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2021 року за № 466/36088.

Вимоги до професіоналів з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров’я, професіоналів з вищою немедичною освітою медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров’я, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у бюро судово-медичної експертизи, визначено у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженому наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117 (зі змінами).

Тобто положення постанови Кабінету Міністрів України 12 січня 2022 року № 2 поширюється на категорії працівників, які зазначені у вищезгаданому переліку. При цьому, такі працівники повинні відповідати вимогам, встановленим до займаної ними посади.