Роз’яснення МОЗ України щодо нарахування базової заробітної плати для посад фельдшерів і акушерок

29 січня 2022 року Міністерство охорони здоров’я України дало офіційні роз’яснення щодо нарахування базової заробітної плати для посад фельдшерів і акушерок.

Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» установлено, що розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік на рівні не менше 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти (раніше — середня спеціальна освіта), першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства.

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик № 78, затвердженого наказом Міністерство охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117 такі посади, як:

  •  акушерка (молодший спеціаліст),
  •  акушерка жіночої консультації (молодший спеціаліст),
  •  акушерка стаціонару (молодший спеціаліст),
  •  фельдшер (молодший спеціаліст),
  •  фельдшер-лаборант (молодший спеціаліст або бакалавр),
  •  фельдшер санітарний (молодший спеціаліст),
  •  фельдшер із санітарної освіти (молодший спеціаліст),
  •  фельдшер з медицини невідкладних станів (фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, раніше — середня спеціальна освіта) відносяться до фахівців, а саме молодших спеціалістів з медичною освітою або першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти або фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти.

Доцільно зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 затверджено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 визначено наказом Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2015 року № 1151. Даним наказом затверджено таблицю відповідності переліку спеціальностей, згідно з якою спеціальності галузі знань Медицина (які були до 2015 року) Лікувальна справа (5.12010101), Сестринська справа (5.12010102), Медико-профілактична справа (5.12010103) прирівнюються до спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 223 «Медсестринство».

З 2015 року:

  •  у дипломі фельдшера: спеціальність — Медсестринство, спеціалізація — Лікувальна справа, професійна кваліфікація — Фельдшер;
  •  у дипломі акушерки: спеціальність — Медсестринство, спеціалізація — Лікувальна справа, професійна кваліфікація — Акушерка.

Зважаючи на зазначене, на медичних працівників закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, які займають зазначені вище посади, поширюється пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 2, а саме розмір нарахованої заробітної плати за повністю виконану ними місячну (годинну) норму праці у розмірі не менше 13 500 гривень.