Обов’язкова звітність

Як і раніше, найбільш поширеними залишаються порушення закладами охорони здоров’я вимог нормативно-правових документів щодо подання до Держлікслужби обов’язкової звітності.

На виконання вимог

 • Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою КМУ від 6 квітня 2016 р. № 282 (далі — Ліцензійні умови);
 • Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 13 травня 2013 р. № 333;
 • Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою КМУ від 3 червня 2009 р. № 589 (далі — Постанова № 589), ліцензіати — лікувально-профілактичні заклади за формою додатка 9 до постанови № 589 зобов’язані подавати до Держлікслужби до 31 січня року, що настає за звітним періодом, звіт щодо кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року.

Нагадуємо, що строк подачі звітів змінено з 31 березня на 31 січня на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2021 р. № 939.

Помилки у звітах, які найбільш часто зустрічаються

 1. Недотримання встановлених строків. Звіти, які заклад подав невчасно, не враховуються.
 2. Звіти невстановленої форми. Не потрібно подавати інвентарні описи, баланси, розписки відповідальних осіб. Форма звіту — встановленого зразка, тому не можна видаляти або додавати графи чи якось інакше змінювати цю форму.
 3. У графі «найменування суб’єкта господарювання, його місцезнаходження» зазначено скорочену назву закладу або поштову адресу. Найменування закладу та юридична адреса повинні відповідати записам Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 4. У графі «види господарської діяльності» зазначено «медична практика». Необхідно вказувати види діяльності з обігу підконтрольних речовин, на які заклад отримав ліцензію.
 5. Відсутній підпис керівника закладу. Непідписаний звіт, наданий в паперовому вигляді або скан-копії, не вважається документом.

Порада!

 1. Кількість наркотичних (психотропних) лікарських засобів подавайте в таких одиницях вимірювання:
  • рідкі форми випуску — у штуках ампул;
  • тверді (таблетки, капсули) — у штуках упаковок.
 2. Вкажіть дані щодо особи (ПІБ), яка склала звіт, та її контактний номер телефону.

Недостовірні дані в поданих до Держлікслужби звітах встановлюються під час проведення Держлікслужбою перевірки або самим ліцензіатом.

Помилки, яких припускаються під час складення звіту

 1. У графі «використано за звітний період» надані дані про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виданих з місця зберігання основного запасу закладу, а не фактично використаних хворими відповідно до призначень лікарів. Як правильно: в графі «використано за звітний період» потрібно враховувати дані виключно з графи 6 форми первинної облікової документації № 129-7/о та/або з графи 7 форми
  № 129-9/о1.
 2. У графі «складські запаси станом на 31 грудня», надані залишки лише з місця основного зберігання, без врахування залишків загалом по закладу — у відділеннях, кабінетах, постах тощо. Як правильно: в графі «складські запаси станом на 31 грудня» потрібно враховувати суму даних:
 • графи «залишок на кінець місяця» із «Журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II та III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму» (додаток 5 до Постанови № 589);
 • + графи 6 «залишок препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на кожний день заповнення форми» форми № 129-6/о, якщо в кабінетах старших медичних сестер відділень передбачено зберігати такі засоби;
 • + графи 9 «залишок препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та/або прекурсорів на кожний день заповнення форми» форми № 129-7/о.
 1. Відсутня інформація щодо використання або залишків прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 р. № 770, у лабораторії лікарні. Як правильно: якщо лабораторія ЛПЗ використовує у своїй роботі прекурсори, потрібно враховувати кількість прекурсорів (соляна або сірчана кислоти, ацетон, толуол, перманганат калію, ефір), що були використані та їхні залишки станом на 31 грудня.

____________
1 Форми первинної облікової документації № 129-7/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я», № 129-9/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах», а також № 129-6/о «Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я», які затверджені наказом МОЗ від 7 серпня 2015 р. № 494.

Звертаємо увагу!

Особа, відповідальна за складення та подання обов’язкової звітності до Держлікслужби, визначається наказом керівника закладу.

Керівники лікувально-профілактичних закладів, будьте уважні! Відповідно до ч. 3 ст. 19 закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VIII неподання ліцензіатом в установлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, є підставою для проведення позапланової перевірки — з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині.