Складаємо та затверджуємо новий наказ, що регулює діяльність закладу охорони здоров’я з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 р. № 939 внесені зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282 (далі — Ліцензійні умови), зокрема в частині вимог до наказу щодо порядку провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Наказ).

Крім того, за минулий рік майже в кожному закладі також відбулися певні зміни. Наприклад, змінився перелік працівників, допущених до роботи, пов’язаної з підконтрольними речовинами, склад комісій, місця провадження діяльності — відділення, кабінети, пости тощо.

Тому на початку року радимо керівникам закладів охорони здоров'я (уповноваженим особам) переглянути й оцінити актуальність Наказів і якщо вони не відповідають вимогам, слід скласти та затвердити новий Наказ.

Наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) або фізичної особи-підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної практики, визначаються і затверджуються:

 1. відповідно до вимог пунктів 19, 20, 23 Ліцензійних умов:
  • особи керівного складу, на яких покладені обов’язки щодо здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • матеріально відповідальні особи;
  • особи, які за посадовими обов’язками отримають доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • об’єкти і приміщення, призначені для провадження господарської діяльності з обігу підконтрольних речовин;
  • порядок доступу i перебування в цих приміщеннях;
  • особи, відповідальні за ведення журналів (книг) обліку підконтрольних речовин.
 2. відповідно до пунктів 4, 5, 25 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 (далі — Порядок № 333):
  • відповідальні особи, на яких покладаються функції з доставки препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворому, якому медична допомога надається в умовах створеного стаціонару вдома;
  • порядок передачі ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та пристроїв для пломбування;
  • розрахунок обсягів зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у цілому в лікувально-профілактичному закладі, а також у розрізі його відділень, постів, кабінетів, який здійснюється на підставі визначених МОЗ норм.
 3. відповідно до пункту 3 Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженої наказом МОЗ від 19 липня 2005 р. № 360:
  • особа, яка забезпечує зберігання, облік, видачу спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3), та/або визначається процедура уповноваження працівників на виписування електронних рецептів у інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі.

Узагальнюючи вимоги вищезазначених нормативно-правових актів, як приклад — деякі фрагменти наказу:

«На виконання вимог закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282 (далі — Ліцензійні умови), постанов Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — Постанова № 333) та від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» (далі — Постанова № 589), наказів Міністерства охорони здоров’я України від 7 серпня 2015 р. № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» (далі — Наказ № 494) та від 19 липня 2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» (далі — Наказ № 360)

призначити відповідальних осіб, на яких покладаються функції:

 1. з отримання від постачальника (придбання), супроводу (при перевезенні в разі потреби), зберігання в місці основного запасу закладу, ведення журналу (книги) обліку за формою додатка 5 до Постанови № 589, видачі, знищення наркотичних засобів і психотропних речовин — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ);
 2. з отримання з місця зберігання основного запасу, ведення журналу обліку за формою первинної облікової документації 129-6/о, затвердженою Наказом № 494, зберігання (в разі потреби), видачі, знищення наркотичних засобів і психотропних речовин — старша (их) медична (их) сестра (ер) відділення, ПІБ (дублер — посада, ПІБ);
 3. з отримання, ведення журналу обліку за формою первинної облікової документації 129-7/о, затвердженою Наказом № 494, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів і психотропних речовин — медичні сестри відділень (додаток 1: посада, ПІБ);
 4. з отримання, ведення журналу обліку за формою первинної облікової документації № 129-9/о, затвердженою Наказом № 494, доставки наркотичних засобів і психотропних речовин хворому, якому медична допомога надається в умовах створеного стаціонару вдома — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ);
 5. з отримання, зберігання, ведення журналу обліку за формою первинної облікової документації № 129-12/о, затвердженою Наказом № 494, видачу, знищення спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3) — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ);
 6. з отримання від постачальника (придбання), зберігання в лабораторії, ведення журналу (книги) обліку за формою додатка 5 до Постанови № 589, видачі, використання, знищення прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку (в разі потреби) — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ);
 7. з перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ);
 8. за подання до Держлікслужби обов’язкової звітності про кількість використаних наркотичних (психотропних) лікарських засобів і прекурсорів, та їх залишки станом на 31 грудня звітного року за формою додатка 9 до Постанови № 589 — посада, ПІБ (дублер — посада, ПІБ).
 9. з контролю за зберіганням, обліком, призначенням, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — заступник директора (медичний директор), завідувачі відділень — посада, ПІБ.

Ще раз нагадуємо про перенесення строків подання звіту з 31 березня на 31 січня.

Затвердити:

 1. перелік відповідальних осіб, допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами (це можуть бути медичні сестри відділень, в яких здійснюється тільки використання підконтрольних речовин, без зберігання) (Додаток № …);
 2. перелік лікарів, які мають право отримувати, зберігати та виписувати наркотичні (психотропні) лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках ф-3 (Додаток № …);
 3. посадові обов’язки;
 4. склад комісії (або комісій) із приймання, знищення та проведення щоквартальних інвентаризацій наркотичних (психотропних) лікарських засобів і рецептурних бланків форми № 3;
 5. порядок передачі ключів від сейфів і приміщень, в яких зберігаються такі препарати, та пристроїв для пломбування (Додаток № …);
 6. обсяги зберігання наркотичних (психотропних) лікарських засобів в цілому по закладу та в розрізі кожного відділення (Додаток № …);

Визначити всі місця зберігання та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (із зазначенням назв відділень, кабінетів, постів).

Наприклад:

1. Дозволяється зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин у таких відділеннях і приміщеннях:

1) У приймальному відділенні в кімнаті зберігання — в обсягах, які не перевищують місячний запас (Додаток № … — розрахунок обсягів зберігання);

2) У ВАІТ в маніпуляційному кабінеті (посту) — в обсягах, які не перевищують семиденний запас, з урахуванням кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, які можуть бути використані з дозволу чергового лікаря для надання допомоги хворим у вечірній і нічний час в інших відділеннях (Додаток № … — розрахунок обсягів зберігання);

3) У маніпуляційних кабінетах (постах) відділень: хірургічному № 1, кардіологічному, дитячому… в обсягах, які не перевищують семиденний запас (Додаток № … — розрахунок обсягів зберігання);

2. Дозволяється використання наркотичних засобів і психотропних речовин у таких відділеннях: терапевтечне, інфекційне…»

Крім того, не зайвими в наказі будуть пункти:

— відповідальним особам (старшим медичним сестрам) звіряти щомісяця станом на перше число інформацію про фактичну наявність препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із записом про залишки за журналом обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та письмово повідомляти про результати керівнику закладу охорони здоров’я. Письмові повідомлення з резолюцією керівника закладу охорони здоров’я зберігаються у відповідальної особи разом із зазначеним журналом обліку. При цьому, форма письмових повідомлень може бути затверджена локальним наказом. Також нагадуємо, що відсутні вимоги щодо необхідності заступникам керівника, завідуючим відділень звіряти фактичні залишки наркотичних (психотропних) лікарських засобів із даними журналу обліку або комісією з доцільності призначень стану справ щодо зберігання, призначення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та знищення порожніх ампул з-під них.

Увага!

Зайві записи в журналах обліку, що не передбачені відповідними графами, є порушенням вимог Інструкцій до ведення журналів, затверджених Наказом № 494.

— працівникам відділу кадрів (посада, ПІБ) привести у відповідність до вимог посадові інструкції працівників, на яких покладені обов’язки з виконання робіт, пов’язаних з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів.

Довідково!

Відповідно до пункту 25 Ліцензійних умов і пункту 5 Порядку № 333: керівником юридичної особи (уповноваженою особою) або фізичною особою — підприємцем затверджуються посадові інструкції для працівників, діяльність яких пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в яких викладені основні функції, завдання та обов’язки, права, відповідальність, кваліфікаційні вимоги і вимоги до освіти.

— відповідальні за складання та відправку повідомлень до Держлікслужби про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (наприклад, зміна назви, адреси; призначення нового керівника; допуск до роботи з підконтрольними речовинами нових осіб; про створення нового місця провадження діяльності тощо) — посада, ПІБ.

Слід пам’ятати!

Всі особи, що допущені наказом до роботи з наркотичними (психотропними) лікарськими засобами, ознайомлюються з ним під особистий підпис.

Заборонено допускати до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами осіб, які відповідно до посадових обов’язків не мають такого права та (або) на яких письмовим наказом керівника юридичної особи (уповноваженої особи) або фізичною особою-підприємцем не покладений обов'язок виконувати такі роботи.

Працівники ліцензіата, які мають відповідно до наказу керівника доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні мати довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про проходження наркоогляду та довідку МВС про відсутність не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості.