Розслідування спалахів внутрішньолікарняних інфекцій

За даними наукової літератури, як у розвинених країнах, так і в країнах, які розвиваються, часто реєструються спалахи інфекцій, що пов’язані з наданням медичної допомоги. Визначення терміну, порядок реєстрації розслідування причин їхнього виникнення в діючих нормативно-правових документах описані нечітко. Це пов’язано з тим, що в цих документах термін «спалах внутрішньолікарняної інфекції» передбачає реєстрацію інфекцій, які викликані патогенними мікроорганізмами, таких як повітряно-крапельні або гострі кишкові інфекції тощо. Водночас реєстрація спалахів інфекцій, які пов’язані з наданням медичної допомоги, спричинених умовно-патогенними мікроорганізмами наказами МОЗ України не регламентована. Саме ця група інфекцій створює головну проблему для закладів охорони здоров’я всіх країн світу. Розслідування спалахів цих інфекцій у США і країнах Европейського Союзу (ЄС) покладається на спеціалістів інфекційного контролю закладів охорони здоров’я. У цій статті наведені рекомендації ВООЗ, СDC (США), ECDC (ЄС) для спеціалістів інфекційного контролю щодо розслідування спалахів ВЛІ.

Стаття відкрита для передплатників