Реагування на пожежу

Одним із характерних порушень нормальних умов життєдіяльності населення може бути пожежа. Тобто пожежа — це також надзвичайна ситуація, поряд зі стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Стаття відкрита для передплатників