Роз’яснення щодо реорганізації закладів охорони здоров’я

Правові засади діяльності НСЗУ визначені, зокрема, Законом Украї-ни «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101 (далі — Положення).

Стаття відкрита для передплатників