Діяльність лікарняних кас в Україні в умовах воєнного стану

В умовах реформування охорони здоров’я та фінансування галузі в рамках Програми медичних гарантій розвиток суспільно-солідарної системи, що спирається на принципи страхування (лікарняні каси), є достатньо актуальним. У такому разі відбувається формування зміненої системи взаємодії між основними учасниками процесу організації та надання медичної допомоги, у якій лікарняна каса виступає як додатковий суб’єкт фінансування, що не залежить від держави та бюджетного процесу. Лікарняні каси доцільно розглядати як один із напрямків соціального захисту територіальної громади та залучення додаткових позабюджетних коштів у галузь охорони здоров'я на регіональному рівні.

Стаття відкрита для передплатників