Професійні ризики працівників закладів охорони здоров’я: загальні поняття

Професійні ризики в закладах охорони здоров’я (ЗОЗ) є досить численними. ЗОЗ відносяться до робочого середовища високого ризику, яке поєднує ризики, притаманні будь-якій трудовій діяльності, та ризики, пов’язані із специфікою праці медичного персоналу. Останні  викликані переважно складністю організації медичних закладів, мінливістю процесів і потоків медичної допомоги, диверсифікацією спеціальностей, ускладненням медичних технологій та багаточисельними випадками із хворими, які звертаються до медичної установи. Під впливом всіх цих факторів лікарський та сестринський персонал наражається на численні професійні ризики. Щоб уникнути будь-яких небажаних наслідків впливу потенційних небезпек, керівники та всі відповідальні особи ЗОЗ мають бути обізнані у сфері професійних ризиків, які впливають на їхній медичний персонал.

Стаття відкрита для передплатників