Модель EFQM та ISO 9001:2015 для управління змінами у сфері якості в лікарняному середовищі

Заклади охорони здоров’я часто приречені змінюватися, щоб впоратися з середовищем, яке важко контролювати та яке відзначається різноманітністю та неоднорідністю його суб’єктів. Вони також зобов'язані керувати змінами, щоб сформувати набір інноваційних практик, які можуть усунути їхні численні управлінські та організаційні недоліки. Серед них можна зазначити розподіл послуг, різноманітність логіки влади, існування набору антагоністичних цінностей, недостатнє управління, наслідки професійної бюрократії, комунікаційні недоліки, управлінську гіперрегуляцію та вплив індустріалізації догляду. Тому медичні заклади повинні вносити зміни, щоб досягти успіху як у виправленні своїх хронічних дисфункцій, так і в ідеальній адаптації до їх складного середовища. Як це зробити більш ефективно та корисно для установи, пацієнтів та персоналу? Про це піде мова у цій статті.

Стаття відкрита для передплатників