Як працювати підприємству відповідно до системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР. Частина 2

Відповідно до п 3.10 Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 жовтня 2012 р. № 590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2012 р. за № 1704/22016, група НАССР повинна зробити повний опис харчового продукту.

Стаття відкрита для передплатників