Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

На виконання вимог ст. 33 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», пункту 24 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р.№ 282 (далі — Ліцензійні умови), пункту 14 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в закладах охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 р. № 333, пунктів 17 і 33 Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 (далі — Постанова № 589), заклади охорони здоров’я зобов’язані проводити щокварталу інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку зі складанням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6 до Постанови № 589.

Стаття відкрита для передплатників