Проблеми та перспективи розвитку телемедицини в Україні

2020 рік розвитку людства відзначився безпрецедентною за наслідками та глобальною за масштабами пандемією коронавірусної хвороби у світі. Апокаліптичний сценарій став жорстокою реальністю та протверезним душем для менеджерів охорони здоров’я, медиків, науковців та всього людства. Пандемія яскраво та драматично продемонструвала слабкість, а іноді й безпорадність систем охорони здоров’я всіх без винятку країн світу проти страшної недуги, зокрема й розвинутих, бюджет охорони здоров’я яких сягає до 11 % від ВВП.

Людство усвідомлює, що виклики, які необхідно долати, нерозривно пов’язані з інноваціями, технологічними рішеннями та інформаційними технологіями. Вибухоподібний розвиток і розгалуження телекомунікаційних технологій у період пандемії є відповіддю та одним із шляхів подолання біогенної світової кризи та її наслідків. На тлі пандемії коронавірусної хвороби, інші неінфекційні захворювання (серцево-судинні, онкологічні, легеневі, метаболічні тощо) не мають тенденції до зменшення. Натомість передбачувано та неминуче необхідно готуватись до їхнього збільшення внаслідок відтоку уваги та ресурсів на їхнє подолання в період пандемії та загального погіршення здоров’я населення через коронавірус.

В умовах боротьби з пандемією телемедичні технології набувають принципово нового значення та потребують всебічного застосування в практичній діяльності лікарів, науковців і освітян. Телемедичні технології впливають на головний епідемічний чинник зараження — дають можливість уникнути безпосереднього контакту хворого (або з підозрою на інфекційне захворювання) зі здоровою людиною. І якщо до ери пандемії телемедицина вирішувала завдання, які наближали пацієнтів до лікарів, то в період після пандемії серед інших завдань телемедицини є безпечна комунікація між пацієнтами та медичними працівниками і доступ до показників хворого також у безпечний спосіб. Таким чином, телемедицина на базі інформаційно-телекомунікаційних технологій дає можливість убезпечити пацієнтів і медичних працівників від ризиків інфікування вірусною хворобою СОVID-19.

Серед технологій у охороні здоров’я телемедицина займає особливе місце, тому що поєднує сучасні досягнення в інформаційно-телекомунікаційних, програмних і комп’ютерних технологіях, які використовуються в галузі охорони здоров’я.

Єдиного та універсального визначення терміну телемедицини не існує. Ми користуємося визначенням, яке наведене в Основах законодавства України про охорону здоров’я, де телемедицина визначена як комплекс дій, технологій і заходів, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку для обміну інформацією в електронній формі. Але слід визнати, що:

телемедицина — комплекс дій, технологій і заходів, які застосовують під час надання медичної послуги або реабілітаційної допомоги пацієнту з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для обміну медичною інформацією між медичними працівниками або медичним працівником і пацієнтом у електронній формі через захищені цифрові канали.

Інші найбільш вживані визначення телемедицини такі:

 • надання медичних послуг на відстані з використанням інформаційних і телекомунікаційних технологій усіма медичними працівниками з метою обміну достовірною інформацією для діагностики, лікування та профілактики захворювань і травм, дослідження і оцінки, а також для процесу навчання працівників охорони здоров’я, що відбувається для покращення здоров’я фізичних осіб і громад;
 • метод надання послуг із медичного обслуговування там, де відстань є критичним чинником;
 • напрямок медицини, а саме комплекс дій, технологій і заходів, які застосовують при наданні медичної допомоги, з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями (у випадках, коли відстань є критичним чинником).

Але телемедицина — це не тільки надання медичної допомоги, це й профілактика, наука та освіта.

Телемедичні технології стрімко розвиваються завдяки швидкому прогресу інформаційно-телекомунікаційних технологій і глобалізованим змінам у суспільстві, а саме:

 • модернізації та винаходу принципово нових технологій обробки інформації;
 • зростанню швидкості передавання інформації через глобальну мережу, впровадження технологій 4G та 5G;
 • збільшення щільності покриття глобальною мережею;
 • зменшення розміру пристроїв для передавання інформації та одночасне збільшення їхньої обчислювальної потужності;
 • впровадження на побутовому рівні пристроїв моніторингу за станом здоров’я;
 • формування нових поколінь людства, які не ідентифікують себе поза мережею Інтернет та соціальними мережами, для яких електронні сервіси є звичними на побутовому рівні (покоління альфа та зет).

Хоч існує багато визначень терміну телемедицина, але об’єднує їх дві важливі складові, — це надання медичної допомоги та інформаційно-телекомунікаційні технології, які наближають медичну послугу до пацієнта або створюють умови для віддаленого доступу до його даних (див. рис. 1).

Складові телемедицини
Рисунок 1. Складові телемедицини

Важливо розуміти, що телемедицина має інші важливі функції, а саме: організаційно-адміністративні, превентивні, освітні, наукові, економічні.

До базових технологій телемедицини належать такі типи комунікацій і доступу до інформації:

 • телекомунікаційні:
  • телефонія;
  • відеоконференція;
  • меседжинг;
 • телеметрія (біотелеметрія);
 • накопичення, передавання, збереження та обробка зображень (PACS — англ. Picture archiving and communication system; система архівування та розсилання зображень);
 • віддалений доступ до електронних записів і файлів.

Всі перераховані телемедичні технології можна згрупувати у телемедичні сервіси, які вирішують медичні завдання в певний спосіб. Найуживаніші у світовій практиці такі телемедичні сервіси (див. рис. 2):

 • група сервісів з телемедичного відеоконсультування (еСonsultation);
 • телерадіологія (Teleradiology);
 • телефонне консультування (Voice call-center);
 • телеметрія (mHealth);
 • екстрена телеметрія (eAmbulance);
 • професійне навчання та обмін досвідом (eTraining).
Найуживаніші у світовій практиці телемедичні сервіси
Рисунок 2. Найуживаніші у світовій практиці телемедичні сервіси

Мета телемедицини — це покращення якості та доступу до медичної допомоги населенню, створення сервісних умов на базі сучасних телекомунікаційних технологій і застосування всіх переваг телемедицини в умовах пандемії коронавірусу.

На актуальному етапі розвитку національної електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) телемедичні технології та телемедицину необхідно розглядати як невід’ємну стратегічну складову ЕСОЗ та логічне продовження впровадження цифрових і телекомунікаційних технологій у систему охорони здоров’я та розбудову сервісів е-Health.

Телемедичні послуги та технології необхідно адаптувати і синхронізувати з актуальним станом розвитку національної ЕСОЗ України з урахуванням вже напрацьованого досвіду та її перспектив на базі затвердженої концепції розвитку ЕСОЗ.

В умовах пандемії коронавірусу та невизначеного її глобального перебігу в світі телемедичні технології, там де це доцільно і можливо, повинні стати пріоритетними під час надання медичної допомоги населенню задля запобігання ризикам розповсюдження інфекції та формування дистанційного протиепідеміологічного бар’єру.

На сучасному етапі реформування охорони здоров’я в Україні необхідно створити нормативно-правову базу та ринкові умови для розвитку телемедичних технологій, проаналізувати та застосувати безперервний моніторинг найкращих практик у світі для їхньої імплементації в практиці охорони здоров’я.

У цій вступній статті про телемедицину окреслена лише певна проблематика та необхідність детально зупинитись на всіх аспектах телемедицини та перспективах її розвитку в Україні. В наступних статтях докладно зупинимося на всіх складових телемедичних технології та умов їх використання у вітчизняній охороні здоров’я.

Продовження читайте у наступних номерах.