Надбавки за умови праці працівників закладів охорони здоров’я

Іноді доводиться чути скарги працівників закладів охорони здоров’я (лікарів, сестер медичних, обслуговуючого персоналу) щодо невідповідності розміру оплати їхньої праці та обсягів виконуваних робіт. В умовах невпинної плинності кадрів і додаткового навантаження на працюючих, подібні нарікання часто справедливі. Доводиться погодитися з тим, що в умовах відсутності чіткого врахування умов праці, керівництву закладів охорони здоров’я не вдається впорядкувати умови оплати праці працівників, що тільки поглиблює кадрові проблеми і соціальну напруженість у закладі. Одним із прогресивних кроків для подолання проблеми є, на нашу думку, прийняття у медичному закладі Положення про встановлення надбавки за складність.

Стаття відкрита для передплатників