Щодо порядку виплати допомоги по вагітності та пологах

Бухгалтер медичного закладу надала листок непрацездатності в зв’язку з вагітністю та пологами й просить виплатити їй допомогу за ним якнайшвидше, тому що їде до батьків у місцевість, де не буде банкоматів. Чи можна їй виплатити допомогу по вагітності та пологах за рахунок коштів медичного закладу, а потім повернути їх закладу коштами із Фонду соціального страхування?

Ні, так робити не можна.

Допомога по вагітності та пологах виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування,починаючи з першого дня відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами, тому під час її виплати слід керуватися Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, який затверджений постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 р. № 12 (далі — Порядок № 12).

Порядком № 12 передбачено, що медичний заклад як страхувальник спочатку повинен отримати матеріальне забезпечення безпосередньо від Фонду, а вже потім виплатити його застрахованій особі — працівниці.

Для отримання коштів медичний заклад — страхувальник, згідно з п. 2 і 5 Порядку № 12, повинен звернутися до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення за своїм місцезнаходженням із заявою-розрахунком за формою, що наведена в додатку 1 до Порядку № 12.

У заяві-розрахунку слід вказати зокрема реквізити медичного закладу, кількість днів відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами бухгалтера й нараховану суму допомоги. Заяву-розрахунок повинні підписати керівник закладу та головний бухгалтер. Також на ній слід проставити печатку медичного закладу.

Заява-розрахунок готується в двох примірниках: один із них разом із листком непрацездатності, наданим вагітною працівницею, зберігається в медичному закладі, а другий — подається до Фонду.

Якщо заява-розрахунок подається в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису, то її слід роздрукувати та разом із листком непрацездатності зберігати в закладі (п. 7 Порядку № 12).

Протягом десяти робочих днів орган Фонду перевіряє заяву-розрахунок і, якщо все нормально, перераховує належну суму на рахунок медичного закладу (п. 8 Порядку № 12). Після надходження зазначених у заяві-розрахунку коштів, на рахунок закладу потрібно здійснити їхню виплату вагітній працівниці у найближчий строк, який установлений для виплати заробітної плати (п. 9 Порядку № 12). Потім необхідно надіслати Фонду повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку № 12.

Як бачимо, законодавством не передбачені інші шляхи виплати допомоги від соцстраху, крім вказаного. Тому не радимо медичному закладу виплачувати «декретні» кошти зі свого рахунку до моменту отримання їх від Фонду, інакше надалі використання коштів Фонду може бути розцінене перевіряючими як їхнє нецільове використання.