Що включати до місячної норми робочого часу в разі чергування лікаря?

Медичний заклад працює цілодобово, через що медичний персонал залучають до чергування в стаціонарі. Як правильно визначити місячну норму робочого часу для лікаря, щоб години чергування не були понаднормовими?

Питання оплати праці в разі чергування медичних працівників у стаціонарі регулюються п. 5.2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 5 жовтня 2005 р. № 308/519.

Чергування у стаціонарі може бути в межах місячної та понадмісячної норми робочого часу працівника: від цього залежить оплата годин чергування.

Норми робочого часу для працівників закладів і установ охорони здоров’я затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 25 травня 2006 р. № 319. Цим документом передбачені різні норми тривалості робочого часу для медиків залежно від їхніх посад і спеціалізації.

Місячна норма робочого часу визначається, виходячи зі встановленої для працівника (у цьому разі — лікаря) щоденної тривалості робочого часу, яка передбачена для шестиденного робочого тижня, та кількості робочих днів у цьому місяці.

До місячної норми входять всі виконувані працівником види робіт, серед яких:

  • основна робота (наприклад, для лікаря-хірурга підготовка до проведення хірургічного втручання та його проведення);
  • чергування (наприклад, два чергування протягом місяця після закінчення основної роботи);
  • виклик для надання допомоги хворим вдома (наприклад, допомога лікаря-кардіолога пацієнту похилого віку);
  • інші види робіт, що покладаються на працівника згідно з його посадовою інструкцією.

Якщо, наприклад, лікарю амбулаторно-поліклінічного закладу встановлена норма робочих годин у розмірі 33 години на тиждень, то в разі залучення його до чергування у стаціонарі він повинен відпрацювати саме таку тижневу кількість годин, а не більше. Це означає, що протягом тижня (чи місяця) тривалість роботи за зміну слід зменшити на кількість годин фактичного чергування лікаря. Лише за таких умов чергування буде в межах місячної норми робочого часу.

Якщо протягом місяця лікар чергуватиме у свій робочий час за графіком роботи в межах місячної норми робочого часу, то здійснювати йому додаткову оплату понад посадовий оклад не потрібно.

А у випадку, коли лікаря залучають до чергування в стаціонарі у вихідний чи святковий день, але в межах місячної норми робочого часу, то можна використати один із двох варіантів, а саме:

  • роботу в такий день компенсувати шляхом надання іншого дня відпочинку (ст. 72 КЗпП);
  • за роботу в такий день провести оплату в розмірі одинарної годинної ставки понад оклад (ст. 107 КЗпП).