Чи можна звільнити працівника у разі тривалої хвороби

Один із лікарів закладу (пенсіонер) з 6 до 25 листопада 2020 р. хворів на коронавірус, що підтверджується листком непрацездатності. Після цього він так і не вийшов на роботу й вже понад 3 місяці надає бухгалтерії інші листки непрацездатності, пояснюючи, що в нього загострились хронічні хвороби. Чи можна звільнити такого лікаря у зв’язку з тривалою відсутністю на роботі?

Частина 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) забороняє керівнику медичного закладу звільняти за власною ініціативою працівника з роботи в період його тимчасової непрацездатності, за винятком звільнення, яке передбачене у п. 5 цієї ж статті. Своєю чергою, п. 5 ст. 40 КЗпП дає роботодавцю право звільнити працівника, який не з’являється на роботі понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, що не пов’язана з вагітністю та пологами.

Якщо непрацездатність триває менше ніж чотири місяці або більше цього строку, але з перервами навіть на один день, підстав для звільнення працівника з роботи немає. Також вказаний пункт містить застереження, що в разі певних захворювань вказаний термін нез’явлення на роботі може бути і тривалішим, залежно від того, як встановлено законодавством, а за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посаду) слід зберігати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Як бачимо, трудове законодавство забороняє звільняти з роботи працівника, який не працює через певне захворювання, що потребує тривалого, понад 4 місяці, лікування, однак конкретного списку таких захворювань не існує.

Пунктом 4.1 Інструкції про порядок видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455, встановлені максимальні строки, на які видають листки непрацездатності:

  • чотири місяці безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності;
  • п’ять місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців;
  • десять місяців у разі захворювання на туберкульоз (інші захворювання не згадуються).

Отже, якщо в лікаря після перенесеної коронавірусної хвороби виникли ускладнення, вважається, що він хворіє одним і тим же захворюванням, тимчасова непрацездатність не переривається й листки непрацездатності можуть оформляти протягом п’яти місяців. Після спливу чотирьох місяців лікаря можна звільнити за п. 5 ст. 40 КЗпП, але не обов’язково. На час його непрацездатності можна за строковим договором оформити іншого працівника як тимчасового.