Чи може заступник директора бути лікарем?

Представники адміністрації медичного закладу можуть працювати на посадах лікарів як у межах робочого часу, так і за сумісництвом — у вільний від основної роботи час. Цього разу розглянемо особливості такої роботи за першим варіантом — без сумісництва.

Керівник лікарні має право обіймати вакантну посаду лікаря в порядку суміщення посад за наявності сертифіката спеціаліста з відповідної спеціальності. При цьому треба спиратись на норми Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які затверджені спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Керівникам закладів охорони здоров’я — лікарям (а також їхнім заступникам — лікарям) дозволено вести в закладах, де вони працюють, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою (абз. 1 п.п. 3.1.3 Умов № 308/519).

Тобто, загалом кажучи, мова йде про суміщення посад, коли додаткові обов’язки виконують за вакантною посадою, не обіймаючи її.

Також зазначимо, які особливості притаманні виконанню такої роботи.

По-перше, за роботу за фахом головлікарю встановлюють доплату, а, як відомо, встановлення головлікарям надбавок і доплат до посадових окладів здійснюється за рішенням вищого за рівнем органу в межах наявних коштів на оплату праці (абз. 2 п. 1.6 Умов № 308/519).

Таким чином, перш ніж головлікар може стати до роботи за фахом, цей момент слід узгодити з вищою за рівнем організацією, для чого він повинен направити відповідне письмове звернення.

Зауважимо, що форма рішення (дозволу) вищої за рівнем організації законодавчо не встановлена. Наприклад, воно може бути оформлене наказом (розпорядженням). Проте не буде порушенням, якщо про таке рішення вища за рівнем організація повідомить головлікаря листом-погодженням.

По-друге, додаткову роботу за посадою лікаря керівник лікарні виконує в межах робочого дня (зміни) за основною роботою.

По-третє, згідно забз. 2 п.п. 3.1.3 Умов № 308/519 робота головлікаря за спеціальністю повинна бути відображена у відповідних медичних документах незалежно від її характеру та обсягу. Це можуть бути медичні карти стаціонарних і амбулаторних хворих, журнали проведення хірургічного втручання тощо.

Підкреслимо, що в тарифікації робота головлікаря за фахом (на умовах суміщення посад) не відображається. При цьому обов’язкова умова її виконання — це наявність вакантної посади лікаря (0,25 ставки) тієї спеціальності, за якою виконує роботу зазначений керівник. Відповідно ця вакансія відображається в тарифікаційному списку.

В Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), не передбачене внесення запису про суміщення посад (професій) до трудової книжки працівника. Але в ній є норма про внесення таких відомостей до дубліката трудової книжки за бажанням працівника (п. 5.3 Інструкції № 58). Тому, якщо працівник неодмінно хоче бачити запис про суміщення, то ви можете його зробити і до оригіналу трудової книжки. Крім того, інформацію про виконання працівником додаткової роботи можна вказати в особовій картці працівника (типова форма № П-2), наприклад, у розділі «Додаткові відомості».

По-четверте, незважаючи на те, що керівник закладу посаду лікаря фактично не обіймає, проходити атестацію (як лікар) він повинен на загальних підставах.

Оплата праці за роботу лікарем

Згідно з абз. 1 п.п. 3.1.3 Умов № 308/519, якщо головлікар виконує роботу за фахом, йому виплачують тільки доплату в розмірі до 25 % посадового окладу лікаря відповідної спеціальності.

При цьому, якщо роботу керівник виконує за лікарською спеціальністю, за якою встановлено підвищення у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами (п.п. 2.4.5 Умов № 308/519), встановлюють доплату в розмірі до 25 % від посадового окладу з урахуванням такого підвищення. Так, згідно з п. 3.5 Умов № 308/519 доплати, передбачені розд. 3 цих Умов, установлюють до посадового окладу з урахуванням підвищень.

Оскільки мова йде про доплату, то на неї не встановлюють інші виплати, які передбачені умовами праці для лікарів (наприклад, надбавку за вислугу років, доплату за наявність наукового ступеня тощо).