Атестація інженерно-технічних працівників закладу охорони здоров’я

Працівники інженерно-технічних служб закладу також можуть проходити атестацію в усталеному порядку, але він не описаний так детально у відповідних НПА, як для медичних працівників, і вимоги до роботи відповідних атестаційних комісій також можуть значно відрізнятися від роботи атестаційних комісій із атестації медичних і фармацевтичних працівників.

Стаття відкрита для передплатників