Cоціальна відповідальність в управлінні закладами охорони здоров’я

У сучасних умовах зростає роль соціальної сфери в розвитку суспільства, відтак один із найважливіший напрямків — це галузь охорони здоров’я, яка забезпечує формування та збереження трудового потенціалу країни. В загальному вигляді соціальна відповідальність медичного закладу — це сукупність соціальних зобов’язань, які мають добровільний характер та визнаються такими суспільством і які бере на себе керівництво закладу для задоволення соціальних інтересів як персоналу, так і суспільства в цілому.

Стаття відкрита для передплатників