Про назви посад «Генеральний директор» та «Директор»

У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28. 07. 2010 р. № 327 (зі змінами) (далі — Класифікатор професій), передбачено наскрізні назви посад директорів, які мають узагальнений характер: «Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)», «Директор (начальник, інший керівник) підприємства», «Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної)», «Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристичного)» з кодом 1210.1, та віднесено до професійного угрупування «Керівники підприємств, установ та організацій».

Стаття відкрита для передплатників