Посадова інструкція завідувача клініко-діагностичної лабораторії

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури посадова інструкція може бути доповнена іншими пунктами та більш деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені в посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи чи відповідно до змін у чинному законодавстві на момент затвердження посадової інструкції.

Стаття відкрита для передплатників