Оновлені лікарські кваліфікаційні характеристики

У «Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я» оновлені лікарські спеціальності. Підрозділ «Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)» розділу «Професіонали» доповнений новими пунктами:

Стаття відкрита для передплатників