Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектів

Економічне зростання держави створює сприятливі можливості для розвитку підприємств. Запорукою сталого зростання їх економічної стійкості є регулярне оновлення матеріально-технічної бази, шляхом реалізації інвестиційних проектів. Однак, ресурси підприємства для здійснення інвестицій є обмеженими, а тому, необхідно вміти якісно проводити оцінку ефективності інвестиційних проектів, з метою обрання найбільш доцільного проекту. У даній статті, ми розглянемо особливості проведення оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Стаття відкрита для передплатників