Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Урядом 27 грудня 2023 року № 1393 прийнято постанову «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285.

Змінами передбачено, що суб’єкт господарювання повинен забезпечити за кожним місцем (адресою) провадження господарської діяльності з медичної практики необхідними умовами для вільного доступу для маломобільних груп населення до приміщень.

Це означає, що у разі наявності декількох корпусів, інформація про доступність для маломобільних груп населення до приміщень надається по кожному корпусу (будівлі), в якій надається медична (реабілітаційна) допомога.

Такий доступ підтверджується особою, яка має відповідний кваліфікаційний сертифікат, про що вносяться дані до відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.

Водночас, в Ліцензійних умовах вперше визначено порядок дій суб’єкта господарювання у разі:

- зупинення дії ліцензії;

- відновлення дії ліцензії;

- переоформлення ліцензії.

Також зазначені зміни встановлюють вимоги до оформлення відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, які полягають в наступному:

  • у разі оформлення їх на паперовому носії за допомогою друкувальних засобів (застосовується шрифт розміром не менше 12 друкарських пунктів) а рукописним способом (друкованими буквами та цифрами);
  • сторінки відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня нумеруються.

Звертаємо увагу на те, що Відомості НЕ ПРОШИВАЮТЬСЯ.

Прийнятою постановою передбачено, що Ліцензіати протягом року з дня її опублікування, повинні подати до МОЗ оновлені Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, з врахуванням новоприйнятих змін.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1393 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» набирає чинності через три міцяці з дня її опублікування.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України