Зміни до інструкцій для медичного застосування ліків, що містять рацекадотрил (racecadotril)

Відповідно до пункту 8 розділу IV Порядку проведення експертизи заявник повинен вносити зміни до інструкції для медичного застосування лікарського засобу у разі отримання нових даних, включаючи приведення інструкції для медичного застосування у відповідність до затвердженої інструкції для медичного застосування оригінального (референтного) лікарського засобу та гарантувати, що інформація про лікарський засіб відповідає сучасним науковим знанням.

Комітет з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) на підставі аналізу Регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) для лікарських засобів, що містять рацекадотрил (racecadotril), PSUSA/00002602/202303, зробив наступні висновки. З огляду на наявні дані про індуковану лікарськими засобами еозинофілію з системними симптомами (DRESS) та анафілактичний шок зі спонтанних повідомлень та літератури, включаючи в деяких випадках тісний часовий зв’язок, випадок з позитивним тестом на застосування та відміну (de-challenge) та/або випадок з позитивним тестом на повторне призначення лікарського засобу (re-challenge), PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням рацекадотрилу (racecadotril) та індукованою лікарськими засобами еозинофілією з системними симптомами (DRESS), а також застосуванням рацекадотрилу (racecadotril) та анафілактичним шоком, є, принаймні, обґрунтовано можливим.

PRAC дійшов висновку, що інструкції для медичного застосування лікарських засобів, які містять рацекадотрил (racecadotril), слід змінити відповідним чином.

Розглянувши рекомендації PRAC, Координаційна група з процедури взаємного визнання та децентралізованої процедури – для людини (CMDh) погоджується із загальними висновками PRAC та підставами для рекомендацій.

На підставі наукових висновків щодо рацекадотрилу (racecadotril) CMDh вважає, що співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять рацекадотрилу (racecadotril), не змінюється, за умови внесення запропонованих змін до інструкції для медичного застосування.

Зміни, які необхідно внести до відповідних розділів інструкції для медичного застосування (новий текст підкреслено та виділено жирним шрифтом).

  • Розділ «Особливості застосування»

Слід додати наступне застереження:

Тяжкі шкірні побічні реакції (ТШПР):

Повідомлялося про тяжкі шкірні побічні реакції (ТШПР), включаючи індуковану лікарськими засобами еозинофілію з системними симптомами (DRESS), які можуть становити загрозу для життя або призвести до летального наслідку, у зв’язку з лікуванням рацекадотрилом. Пацієнтів слід проінформувати про ознаки та симптоми та ретельно спостерігати за шкірними реакціями. Якщо з’являються ознаки та симптоми, що вказують на DRESS, рацекадотрил слід негайно відмінити та розглянути можливість альтернативного лікування. Якщо у пацієнта розвинувся DRESS на тлі застосування рацекадотрилу, лікування рацекадотрилом не можна поновлювати в жодному разі.

  • Розділ «Побічні реакції»

Резюме щодо профілю з безпеки:

Повідомлялося про тяжкі шкірні побічні реакції (ТШПР), включаючи індуковану лікарськими засобами еозинофілію з системними симптомами (DRESS), у зв’язку з лікуванням рацекадотрилом (див. розділ «Особливості застосування»).

Таблиця побічних реакцій

(…..)

Наступну побічну реакцію слід додати до підрозділу «Розлади з боку шкіри та підшкірної клітковини» з частотою «невідомо»:

  • Індукована лікарськими засобами еозинофілія з системними симптомами (DRESS)

Наступну побічну реакцію слід додати до підрозділу «Розлади з боку імунної системи» з частотою «невідомо»:

  • Анафілактичний шок

Зміни інформації з безпеки лікарських засобів, що містять рацекадотрил (racecadotril) за результатами засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 27 – 30 листопада 2023 року

Європейська медична агенція (EМА) оприлюднила протокол засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 27 – 30 листопада 2023 року. За результатами засідання було прийнято рішення про необхідність внесення змін з безпеки до реєстраційних матеріалів/інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять рацекадотрил (racecadotril).

Рацекадотрил (racecadotril) – PSUSA/00002602/202303

Рацекадотрил (racecadotril) є проліками тіорфану, селективним та потужним пероральним інгібітором енкефалінази, показаним для симптоматичного лікування гострої діареї у дорослих, дітей та немовлят віком від трьох місяців.

На основі оцінки Регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) PRAC переглянув співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять рацекадотрил (racecadotril) та надав наступні рекомендації.

Резюме рекомендацій та висновків

  • На основі аналізу даних з безпеки та ефективності, співвідношення користь/ризик застосування лікарських засобів, що містять рацекадотрил (racecadotril), за затвердженими показаннями залишається незмінним.
  • Незважаючи на це, інструкцію для медичного застосування слід оновити, включивши до неї індуковану лікарськими засобами еозинофілію з системними симптомами (DRESS) як застереження та як побічну реакцію з частотою «невідомо», а також додати анафілактичний шок як побічну реакцію з частотою «невідомо». Таким чином, існуючі положення інструкції для медичного застосування повинні бути змінені1.

____________________________________________________

1 Оновлення розділів «Особливості застосування» та «Побічні реакції» інструкції для медичного застосування. Звіт з оцінки ризиків та рекомендація PRAC передаються до CMDh для прийняття рішення.

Джерело: Державний експертний центр МОЗ України