Затверджено Стандарт медичної допомоги "Діагностика та лікування метилмалонової та пропіонової ацидемій"

Наказ МОЗ України від 30.01.2024 № 152 "Про затвердження Стандарту медичної допомоги "Діагностика та лікування метилмалонової та пропіонової ацидемій"

Відповідно до статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу п’ятнадцятого підпункту 10 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пунктів 2.4 розділу ІІ та 3.4 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України