Застосування нульового коефіцієнта для декларацій

Як застосовується нульовий коефіцієнт для надавачів медичних послуг, якими не було внесено жодних медичних записів. 

Відповідно до пункту 23 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 No 1394 (далі – Порядок), запланована вартість медичних послуг з надання первинної медичної допомоги, що надаються за кожним договором, визначається за даними ЕСОЗ:

- для надавачів, що мають подані декларації на 1 число місяця подання пропозицій, але не мають жодного медичного запису протягом 12 місяців, що передують місяцю подачі заявки за окремим лікарем в межах закладу, — як добуток 1/12 базової капітаційної ставки, кількості декларацій та коефіцієнта 0,616, кількості місяців строку дії договору;
- у випадку, якщо пацієнти, які уклали з такими лікарями декларації, за цей період не отримували медичних послуг в інших лікарів у межах даного закладу, застосовується коефіцієнт 0. 

Якщо протягом 12 місяців, що передують звітному місяцю, до лікаря на заміну зверталися декларанти і зафіксовано взаємодії з пацієнтами, нульовий коефіцієнт змінюється на коефіцієнт 0,616. Перевірка по згаданих вище вимогах буде здійснюватися щомісяця до кінця року.

У разі внесення таким лікарем медичних записів щодо медичного обслуговування 10 відсотків і більше пацієнтів свого обсягу медичної практики (взаємодій з пацієнтами) протягом одного календарного місяця оплата в наступних звітних періодах за декларації такого лікаря здійснюється у загальному порядку. 

Тобто, якщо в межах звітного періоду до обсягу практики лікаря було застосовано коригувальний коефіцієнт 0 або 0,616, коефіцієнт застосовується у всіх наступних звітних періодах, до моменту коли до лікаря звернуться щонайменше 10% обсягу декларантів протягом звітного періоду (календарного місяця).

Джерело: Національна служба здоровʼя України