Що робити інтернам, які не мають можливості проходити практичну частину інтернатури на базах стажування у зв’язку із воєнним станом?

Через воєнний стан, введений у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, значна кількість лікарів та провізорів-інтернів не мають можливості проходити практичну частину інтернатури на базах стажування.

Для інтернів, базу стажування яких пошкоджено (наприклад, заклад охорони здоров’я зруйновано або до нього неможливо дістатися), буде внесено зміни у графік проходження інтернатури: з 01 квітня 2022 року для лікарів (провізорів/фармацевтів)-інтернів заочна частина інтернатури замінюється на очну частину інтернатури.

Попередньо такі зміни плануються строком на 1 місяць, але залежно від ситуації в України, вони можуть бути продовжені.

Що робити лікарю чи провізору-інтерну, якому потрібно змінити графік проходження інтернатури?

Лікар (провізор/фармацевт)-інтерн надсилає заявку про неможливість проходити практичну частину інтернатури закладу вищої (післядипломної) освіти, у якому він проходить очну частину інтернатури.

Заявка може бути довільної форми, але обов’язково повинна містити: 

  • обґрунтування, які вказують на вимушені та пов’язані із воєнними діями на відповідній території України причини, що спонукають до заміни заочної частини інтернатури на очну; 
  • повне найменування бази стажування, мобільний телефон лікаря (провізора)-інтерна.

Поінформувати куратора на базі стажування інтернатури про коригування індивідуального навчального плану підготовки лікаря (провізора/фармацевта) інтерна в інтернатурі та графіка проходження інтернатури (стосується лікарів (провізорів)-інтернів, які проходять інтернатуру у приватних, державних закладах охорони здоров’я).

Заклад вищої (післядипломної) освіти, який здійснює підготовку лікарів (провізорів/фармацевтів)-інтернів, повинен:

  • прийняти та опрацювати заявку лікаря (провізора/фармацевта)-інтерна;
  • внести зміни до індивідуальних навчальних планів підготовки інтернів в інтернатурі та графіку проходження інтернатури;
  • поінформувати про зміни у графіках проходження інтернатури структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської адміністрацій; 
  • ознайомити інтерна з відкоригованим індивідуальним навчальним планом підготовки лікарів (провізорів) інтернів в інтернатурі та графіком проходження інтернатури.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської  державних адміністрацій повинні видати наказ про направлення лікарів-інтернів, які не мають змоги проходити інтернатуру на базах стажування з об’єктивних причин, обумовлених воєнними діями, на проходження очної частини інтернатури до закладів вищої (післядипломної освіти).

Просимо заклади охорони здоров’я, незалежно від форми власності та підпорядкування, які є базами стажування, сприяти коригуванню індивідуальних навчальних планів підготовки лікарів (провізорів/фармацевтів)-інтернів в інтернатурі та графіків проходження інтернатури.

Важливо!

Загальна тривалість підготовки в інтернатурі, очної (освітньої) та заочної (практичної), встановленої законодавством, що діє на момент вступу до інтернатури лікаря (провізора/фармацевта)-інтерна залишається незмінною (не може бути скороченою) та повинна відповідати програмі підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю.

Внесення змін до індивідуальних навчальних планів підготовки лікарів (провізорів/фармацевтів)-інтернів в інтернатурі, графіків проходження інтернатури повинно здійснюватися з дотриманням процедури, визначеної законодавством.

У всіх закладах вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку лікарів (провізорів/фармацевтів)-інтернів забезпечено умови для безперервного ведення освітнього процесу.

Загалом освітній процес здійснюється за дистанційною формою або гібридною моделлю (поєднання онлайн навчання, традиційного та самостійного навчання).

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України