Рішення РНБО щодо профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень

Указом Президента України № 842/2023  від 22.12.2023 введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Щодо профілактики, ранньої діагностики та лікування злоякісних новоутворень».

Відповідно до цього акту:

Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк розробити та затвердити «Національну стратегію контролю злоякісних новоутворень на період до 2030 року», визначивши основні цілі та завдання держави у цій сфері.

Міністерству охорони здоров'я України:

1) опрацювати у тримісячний строк питання:

а) доцільності запровадження у рамках програми медичних гарантій для визначених категорій пацієнтів пакета медичних послуг з молекулярно-генетичних, імунологічних, морфологічних досліджень тощо для попередження та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, призначення адекватного лікування тощо;

б) проведення державної оцінки медичних технологій щодо вакцин проти вірусу папіломи людини з метою вивчення питання доцільності запровадження в Україні обов'язкової вакцинації населення проти папіломавірусу людини (ВПЛ) для профілактики раку шийки матки та у разі необхідності внести відповідні зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595;

в) визначення доцільності доповнення Національного переліку основних лікарських засобів сучасними лікарськими засобами з доведеною ефективністю для лікування онкологічних та онкогематологічних захворювань з метою розширення можливостей для надання медичної допомоги;

г) розширення переліку лікарських форм медичних препаратів для лікування болю з метою включення їх до програми "Доступні ліки";

2) забезпечити до 31 грудня 2023 року оновлення медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги під час діагностики та лікування злоякісних новоутворень;

3) забезпечити розробку та затвердження у шестимісячний строк:

а) порядку популяційного скринінгу для ранньої діагностики злоякісних новоутворень відповідно до науково обґрунтованих рекомендацій, у тому числі на первинному рівні медичної допомоги, передбачивши, з-поміж іншого, децентралізовані механізми виявлення ризиків виникнення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях із застосуванням засобів телемедицини, дистанційних консультацій (включаючи чат-боти) тощо;

б) порядку скринінгу та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, моніторингу стану здоров'я пацієнтів з груп ризику та з передпухлинною патологією.

Міністерству охорони здоров'я України разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями та за участю органів місцевого самоврядування:

1) опрацювати у тримісячний строк питання щодо забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я або їх структурних підрозділів, у яких надається паліативна допомога, з урахуванням потреб населення та з метою створення мережі паліативних відділень та хоспісів, а також розвитку мобільної паліативної допомоги незалежно від місця проживання чи перебування пацієнтів та підвищення доступу пацієнтів онкологічного профілю до медичних послуг з якісної паліативної допомоги в рамках програми медичних гарантій;

2) забезпечувати систематичне підвищення рівня професійної підготовки лікарів та інших медичних працівників закладів охорони здоров'я, у тому числі комунальних (державних) некомерційних підприємств, що надають медичну допомогу хворим на онкологічні захворювання, з питань сучасних підходів до діагностики та лікування онкологічних захворювань;

3) забезпечити у тримісячний строк запровадження та реалізацію:

а) місцевих програм для ранньої діагностики найбільш поширених серед населення злоякісних новоутворень;

б) програм місцевих стимулів для збереження у комунальних закладах охорони здоров'я висококваліфікованих медичних працівників за спеціальностями "Дитяча онкологія", "Дитяча гематологія-онкологія", "Клінічна онкологія", "Онкогінекологія", "Онкоотоларингологія", "Онкохірургія", "Променева терапія", "Радіологія", "Радіонуклідна діагностика" тощо.

Міністерству охорони здоров'я України разом з Міністерством освіти і науки України:

1) забезпечити у місячний строк запровадження програм навчання лікарів-спеціалістів, які, зокрема, надають первинну медичну допомогу, з метою ефективної профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень, та удосконалення програм навчання для лікарів за спеціальністю "Клінічна онкологія";

2) розглянути у двомісячний строк питання щодо введення резидентури в закладах вищої (післядипломної) освіти у сфері охорони здоров'я із лікарських спеціальностей "Дитяча онкологія", "Дитяча гематологія-онкологія", "Клінічна онкологія", "Онкогінекологія", "Онкоотоларингологія", "Онкохірургія", "Променева терапія", "Радіологія", "Радіонуклідна діагностика".

Міністерству охорони здоров'я України разом з Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури та інформаційної політики України, обласними, Київською міською державними адміністраціями та за участю органів місцевого самоврядування вжити заходів для запровадження та практичної реалізації програм місцевих стимулів для максимального охоплення дорослого населення програмами рутинного або обов'язкового скринінгу злоякісних новоутворень у встановленому порядку.

Міністерству охорони здоров'я України разом з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерством оборони України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України провести у шестимісячний строк з урахуванням наявного міжнародного досвіду вивчення ймовірних ризиків виникнення злоякісних новоутворень, зумовлених воєнними чинниками (воєнне забруднення, фізичні та психічні травми, надмірні навантаження тощо), для виявлення серед населення відповідних груп ризику та їх залучення до програм рутинного або обов'язкового онкоскринінгу.

 Міністерству охорони здоров'я України разом з Міністерством економіки України розробити та затвердити до 31 грудня 2023 року з урахуванням вимог Директиви Ради № 98/24/ЄС від 07.04.1998 про захист здоров'я і безпеку працівників від ризиків, пов'язаних з хімічними речовинами на роботі (чотирнадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви № 89/391/ЄЕС), стандарти нагляду, у тому числі медичного, за станом здоров'я працівників, які зазнають впливу канцерогенних факторів, із проведенням програм обов'язкового скринінгу злоякісних новоутворень.

Міністерству культури та інформаційної політики України разом із обласними, Київською міською державними адміністраціями, за участю органів місцевого самоврядування забезпечити затвердження до 31 грудня 2023 року та реалізацію комунікаційної стратегії щодо профілактики злоякісних новоутворень шляхом проведення регулярних інформаційних кампаній, спрямованих на різні вікові категорії населення із широким залученням до цієї роботи медичних працівників та працівників сфери освіти, пацієнтської спільноти, представників громадськості, медіа- та онлайн-ресурсів, передбачивши, зокрема, надання інформації стосовно:

  • переваг здорового способу життя, раціонального харчування та фізичної активності;
  • системного інформування населення про чинники ризику виникнення злоякісних новоутворень;
  • важливості та доступності регулярних лабораторних та інструментальних обстежень, періодичного самообстеження з метою профілактики та/або ранньої діагностики злоякісних новоутворень;
  • наявних можливостей для одужання завдяки ранній діагностиці злоякісних новоутворень;
  • гарантованого державою безоплатного для пацієнтів надання медичної допомоги у випадку виявлення онкологічного захворювання;
  • наявної спроможної мережі закладів охорони здоров'я, уповноваженої державою на надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями.