Проєкт про медичні послуги за плату від юридичних і фізичних осіб

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб» (далі — проєкт постанови), розроблений з метою удосконалення проведення державної оцінки медичних технологій.

Законом України від 1 липня 2022 року № 2347-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги» серед іншого доповнено статтю 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я положенням, що заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності можуть надавати послуги з медичного обслуговування, які не покриваються програмою медичних гарантій з медичного обслуговування населення, а також в інших випадках, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за плату від юридичних і фізичних осіб.  Плата за такі послуги з медичного обслуговування встановлюється закладами охорони здоров’я самостійно.

Загальний перелік медичних послуг (їх груп), які покриваються за програмою медичних гарантій, визначається в Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1464 (далі – Порядок № 1464), однак для співставлення різноманітних комбінацій діагнозів та медичних інтервенції з відповідними медичними послугами (їх групами) відповідно до пункту 9 Порядку № 1464 застосовується Таблиця співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я» та/або національного класифікатора НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій», затверджена наказом МОЗ від 03.04.2020  № 773 (далі – Таблиця співставлення).

Водночас Порядком № 1464 та Таблицею співставлення чітко не визначено, яким чином необхідно визначати медичні послуги, які не покриваються за рахунок програми медичних гарантій.  Саме тому існує необхідність нормативного врегулювання зазначеного питання, а також визначення переліку інших випадків, за яких заклади охорони здоров’я можуть надавати послуги з медичного обслуговування населення за плату від фізичних та юридичних осіб.

Проєктом постанови пропонується установити, що саме за допомогою Таблиці співставлення буде визначатись, яка медичних послуга фінансується за програмою медичних гарантій, а яка ні.

Також з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України у відповідність законодавству пропонується визнати такою що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», а також внести зміни до інших постанов Кабінету Міністрів України з метою узгодження законодавства.

Зауваження та пропозиції приймаються Департаментом медичних послуг Міністерства охорони здоров’я протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, e-mail: moz@moz.gov.ua та y.v.honchar@moz.gov.ua      

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України