Про обов’язки медичної сестри

Основні завдання й обов’язки, які передбачені для професії сестри медичної, визначені в розділі «Фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 78. Охорона здоров’я», що затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117 (далі — Довідник № 117).

При цьому конкретний набір обов’язків і завдань встановлений у зазначеному документі з урахуванням профілю роботи сестри медичної, зокрема, окремо для сестри медичної поліклініки, сестри медичної стаціонару, сестри медичної анестезиста, сестри медичної операційної, сестри медичної з дієтичного харчування, з масажу та інших сестер медичних.

Для сестри медичної приватної лабораторії завдання й обов’язки конкретно не визначені, але вона повинна виконувати насамперед загальні завдання та обов’язки сестри медичної, зокрема:

  • здійснювати діяльність під керівництвом лікаря;
  • проводити прості діагностичні, лікувальні та фізіотерапевтичні процедури;
  • застосовувати лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта;
  • готувати хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного й ультразвукового обстеження та проводити їхню санітарну обробку;
  • готувати до роботи інструментарій, приладдя і відповідну апаратуру та проводити їхню обробку;
  • володіти прийомами реанімації, вміти надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, анафілактичному шоці, алергічному стані, тощо;
  • вести медичну документацію;
  • дотримуватись принципів медичної деонтології.

Інші конкретні завдання й обов’язки сестри медичної приватної лабораторії повинні бути встановлені безпосередньо в її посадовій інструкції.  

Зазвичай прибирання приміщень відповідно до санітарного режиму медичного закладу (відділення) належить до обов’язків молодшої медичної сестри (санітарки- прибиральниці). Але в цьому випадку йдеться про приватну лабораторію, де організація трудового процесу зазвичай встановлюється на розсуд її власника. Так, він має право не вводити до штатного розпису посаду молодшої медичної сестри-санітарки, зважаючи, наприклад, на малий обсяг робіт, а її обов’язки розподілити між іншими працівниками.

Виходячи із зазначеного, якщо обов’язок з вологого прибирання приміщення записаний у посадовій інструкції сестри медичної приватної лабораторії, і вона поставила свій підпис під цією інструкцією, то порушення з боку керівництва такого закладу немає.