Опубліковано вимоги до 15 пакетів Програми медичних гарантій-2024

З погодженими специфікаціями  та умовами закупівлі за напрямами медичної допомоги, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій у 2024 році, можна ознайомитися  на сайті НСЗУ в розділі “Контрактування” / ”Вимоги ПМГ 2024”.

Вимоги до пакетів складаються з двох частин:
1) обсягу послуг, який пацієнти можуть отримати (специфікації);
2) вимог до закладу - організації надання допомоги, наявності фахівців та обладнання (умов закупівлі).

Наразі Міністерство охорони здоров'я України погодило специфікації та умови закупівлі за  наступними напрямами медичної допомоги, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій у 2024 році:

1. Бронхоскопія
2. Гістероскопія
3. Езофагогастродуоденоскопія
4. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів
5. Колоноскопія
6. Мамографія
7. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
8. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям
9. Неонатальний скринінг
10. Секційне дослідження
11.  Цистоскопія  
12. Первинна медична допомога 
13.Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям
14. Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах
15. Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах


Вимоги до Програми медичних гарантій пройшли експертні та громадські обговорення, в яких взяли участь представники медичної спільноти, експерти з охорони здоров’я, представники громадських та пацієнтських організацій, представники міжнародних організацій.

Нагадаємо, як і раніше, договір з Національною службою здоров'я зможуть укласти ті суб’єкти господарювання, які відповідають вимогам, умовам закупівлі та специфікаціям. 

Вимоги до надавачів медичних послуг затверджені постановою КМУ від 28.03.2018 № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення».


Серед них:
- наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інших дозвільних документів, передбачених законом;
- наявність у надавача необхідної для надання послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) за договором матеріально-технічної бази, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, затверджених МОЗ;
- наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- реєстрація надавача як юридичної особи (крім державної або комунальної установи) або як фізичної особи – підприємця;
- відповідність критеріям, установленим у порядку використання коштів відповідної бюджетної програми, на виконання якої укладаються договори про медичне обслуговування населення.

Джерело: Національна служба здоровʼя України