Набув чинності наказ МОЗ про співставлення медичних послуг з кодами Класифікатора медичних інтервенцій та Класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я у пакетах медичних послуг за Програмою медичних гарантій

Набув чинності наказ МОЗ “Про внесення змін до Таблиці співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2019 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я» та/або національного класифікатора НК 026:2019 «Класифікатор медичних інтервенцій»”.

У Програмі медичних гарантій 2021 в межах пакету медичних послуг «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)» запроваджуються коригувальні коефіцієнти для диференціювання оплати за проведені послуги в залежності від їх складності та ресурсозатратності.

Відповідно цей наказ містить розподіл медичних послуг для застосування різних коригувальних коефіцієнтів в межах пакету медичних послуг «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)».

Крім того, у документі є розділення послуг за пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» і «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» за діагностично-спорідненими групами (ДСГ), які будуть використовуватися для оплати стаціонарної медичної допомоги.

А також розподіл інших послуг, зокрема таких:
- Медична послуга, пов'язана з медичною допомогою при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах;
- Медична послуга, пов'язана з супроводом і лікуванням дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги;
- Медична послуга, пов'язана з психіатричною допомогою, яка надається мобільними мультидисциплінарними командам;
- Медична послуга, пов’язана з перитонеальним діалізом та інші.

Джерело Національна служба здоров’я України