МОЗ ухвалив наказ про спеціалізацію за деякими лікарськими спеціальностями на час війни

Міністерством охорони здоров’я України прийнято наказ, що визначає особливості проведення циклів спеціалізації за деякими лікарськими спеціальностями в умовах воєнного стану. 

Відповідно до цього наказу на час воєнного стану у разі виробничої необхідності структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних або Київської міської адміністрацій погоджують зміну спеціалізації контингенту курсантів, які не входять до Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів (провізорів):

  1. Лікарям, які отримали вищу освіту та пройшли підготовку в інтернатурі за спеціальністю педіатричного профілю, – на проходження курсів спеціалізації на одну зі спеціальностей «лікувальна справа»;
  2. Лікарям, які отримали вищу освіту і пройшли підготовку в інтернатурі за однією зі спеціальностей «лікувальна справа» (спеціальності розділу І Внутрішні хвороби, розділу ІІ Хірургія Номенклатури лікарських спеціальностей), – на проходження курсів спеціалізації за однією із спеціальностей педіатричного профілю.

Такі зміни спеціалізацій не розповсюджуються на лікарів, які є молодими спеціалістами та працевлаштовані відповідно до Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням.

Щоб погодити зміну спеціалізації, заклад охорони здоров’я, в якому працює лікар, має надати структурному підрозділу з питань охорони здоров’я обласної або Київської міської адміністрацій:

  • лист з обґрунтуванням виробничої необхідності й гарантією працевлаштування лікаря на посаду за отриманою спеціалізацією,
  • копію сертифіката лікаря-спеціаліста.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України