Матеріальна допомога на оздоровлення працівникам закладів охорони здоров’я: порядок її виплати

Абзацом третім пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» передбачена виплата з 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів (установ) матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу при наданні їм основної щорічної відпустки. Це свідчить, що для таких працівників допомога на оздоровлення з 1 січня 2012 року є обов’язковою виплатою. Кошти на таку виплату мають передбачатися в кошторисах доходів і видатків відповідних закладів (установ) охорони здоров’я.

Згідно зі статтею 12 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше ніж 14 календарних днів. З огляду на це й з метою уникнення неоднозначного застосування закладами охорони здоров’я норм чинного законодавства з питань виплати медичним працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення, Міністерство охорони здоров’я України та Профспілка працівників охорони здоров’я України своїм спільним роз’ясненням від 23 березня 2012 року /вихідний № 10.01.67/773 та № 03-93 відповідно/ визнали за необхідне зазначити, що матеріальна допомога на оздоровлення виплачується медичним і фармацевтичним працівникам (зокрема тим, хто працює за сумісництвом) лише за їхнім основним місцем роботи (за місцем збереження трудової книжки працівника) та лише в розмірі посадового окладу, затвердженого в штатному розписі відповідного медичного закладу з урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку без урахування інших доплат і надбавок).

Окрім того, у зв’язку з введенням воєнного стану затверджено Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

До того ж Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» унесено зміни до статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

З урахуванням викладеного, матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки медичним працівникам є обов’язковою виплатою, працівники мають на неї право як у мирний час, так і в період дії воєнного стану.

Також слід наголосити, що медичні працівники є категорією, що належить до сектору критичної інфраструктури відповідно до статті 9 Закону України від 16 листопада 2021 року № 1882-ІХ «Про критичну інфраструктуру», тобто роботодавець може відмовити в наданні відпустки, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Джерело: Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області